Webináře na podporu distanční výuky ve školách

Od 17. 3. 2020 realizujeme sérii navazujících webinářů věnovaných problematice distančního vzdělávání. V rámci těchto webinářů se věnujeme praktickým a využitelným postupům a návodům, jak mohou školy online výuku v průběhu karantény realizovat, jak složité a časově náročné to je, jaké konkrétní technologie mohou k online výuce využít.

V rámci této série webinářů, kdy jeden webinář bude trvat přibližně půl hodiny, si budeme zvát různé hosty, kteří nám ukážou příklady dobré praxe. Webináře budou přenášeny živě na YouTube projektu SYPO, záznamy budou umístěny na webu www.projektsypo.cz.

Chcete dostávat upozornění na naše webináře? Přihlaste se. 

27. 3. 2020

14:00

Online tabule s aplikací Microsoft Whiteboard

Lektor: Karel Klatovský

Ukážeme vám, jak přenést školní tabuli do digitálního světa. Naučíme vás, jak můžete kreslit si a psát tak, aby to viděli ostatní. Tabuli můžete sdílet s žáky, aby do ní mohli psát třeba i z mobilu. Poradíme, jak spustit tabuli přímo z prostředí Microsoft Teams. Výsledek si můžete stáhnout a poslat žákům třeba ve formátu pdf. Aplikace Microsoft Whiteboard je opravdu jednoduchá a umí toho hodně.  Webinář můžete sledovat zde https://www.youtube.com/watch?v=AKRAMHw592s.

26. 3. 2020

14:00

On-line výuka v době uzavření škol

Lektor: Slávek Hora

Čím žijí v této době učitelé ve školách mimo školy? O jaké koncepty je v současné době největší zájem? Vymýšlíme originální koncepty, v krizové situaci plníme úkoly digitální strategie. Proč tomu tak je? Proč jsme nebyli na podobnou situaci připraveni? Inspirační zdroje a inspirativní učitelé, pohled na situaci i z jiných úhlů a rolí – rodič, žák, učitel, vedení školy. Hledáme inspiraci z technických možností žáků i učitelů. Všechny naše nápady jsou cenné, budeme hledat jejich pozitiva a rizika proto, abyste je mohli využít v dalších dnech při vzdělávání Vašich žáků.

26. 3. 2020

16:00

Jak dnes učit off-line žáky? Děti v sociálně znevýhodněném prostředí a kdo je pomůže udržet ve vzdělávání. (webinář projektu APIV B - Inkluze v praxi)

Lektorka: Michaela Kučerová

Jak vypadal uplynulý týden z pohledu vzdělávání žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí? Jak zajistit podporu při vzdělávání dětem, kterým se jí doma nedostává a škola je a (dlouho) bude zavřená. Konkrétní pomoc je na úrovni školy vhodné rozdělit dle skupin žáků – Off-line, Off-line/On-line a On-line. Co se v praxi osvědčilo pro jednotlivé zmíněné skupiny. Čemu je třeba se vyhnout, a to jak na straně pedagogů, tak vedení škol i samotných rodičů. Jaké jsou možnosti využití dobrovolnických iniciativ v této oblasti i kde najít užitečná doporučení pro pedagogy i rodiče v době nouzového stavu?

25. 3. 2020

14:00

On-line výuka z pohledu rodiče

Lektorka: Kamila Bobysudová

Co nyní řeší rodiny a co je pro ně důležité? S jakými konkrétními problémy se lidé obrací na poradny a krizová centra? Něco o obtížích současné situace (nejen vzdělávání dětí doma) a jak vypadá život řady rodin v "nouzovém stavu"? Jak si vzájemně vyjít vstříc a jak si pomoci? Co ještě (kromě vzdělávání) můžeme pro děti a rodiče udělat?

24. 3. 2020

14:00

Písemky v Microsoft Forms, které se samy opravují

Lektor: Miroslav Kotlas

V rámci Office 365 existuje aplikace Microsoft Forms pro vytváření kvízů nebo to můžeme také nazvat písemek. Díky tomuto nástroji lze vytvářet pisemky, pomocí kterých můžete on-line zkontrolovat znalosti žáků. Test s uzavřenými otázkami se umí sám opravit, vyhodnotit a žákům vrátit zpětnou vazbu. MS Forms umí automaticky generovat otázky a tak může učiteli usnadnit práci při generování příkladu k procvičovaní. Distribuce je velmi snadná buď pomoci odkazů nebo přímo v aplikaci Teams.

23. 3. 2020

14:00

Jak na hodnocení v Google Učebně, písemky a kontrolní testy v Google formulářích

Lektorka: Jitka Rambousková

Ukážeme si, jak na tvorbu testů v Google formulářích a jejich integraci do Google Učebny a také jak lze hodnotit práce v prostředí Google Učebny.

 

20. 3. 2020

14:00

Online výuka v MS Teams

Lektor: Miroslav Sláma

Distanční vzdělávání s žáky může být jednodušší, než si myslíte. Poznejte Teams.

19. 3. 2020

14:00

Úvod do Google Učebny

Lektor: Jitka Rambousková 

Základy práce s Učebnou - vytvoření třídy, zadávání úkolů a jejich kontrola  

18. 3. 2020

14:00

Jak zavést online výuku a nezbláznit se? Jak pracovat s žáky a rodiči?

Lektor: Václav Maněna

Jak zvolit technologie a na co si dát pozor? Proč nezavádět zbrkle některé technologie a jak využít ty stávající? Jak a k čemu používat e-maily? Jak nepřetížit učitele, žáky a rodiče? Na co si má dát pozor ředitel při organizaci a zavádění online výuky? A proč to musí udělat ředitel? Jak citlivě pracovat s technooptimisty z řad kolegů a rodičů? Proč na věku nezáleží a na čem záleží? Jak využít mobily a tablety? Jaké vybavení je vhodné pořídit? Kde hledat rady? Praktické ukázky zavedení online výuky a distančního vzdělávání na českých školách

17. 3. 2020

16:00

Online vzdělávání z pohledu ředitele školy

Lektoři: Pavel Škramlík, Daniel Janata

Jaké kroky by měli zástupci vedení školy udělat pro to, aby se škola přesunula do světa online výuky? Jak jste o těchto záměrech informovat rodiče žáků? Je nutné ověřovat technologické vybavení žáků? Jak často a jakou formou s rodiči a žáky komunikovat? Jak koordinovat učitele a řešit rozvrhy hodin? Existuje nějaké podpora spolupráci žáků mezi sebou? A mnoho dalšího...  


Jak učit online
 - plakát

 

Naši lektoři

Mgr. Kamila Bobysudová, supervizorka, mentorka a koučka s vlastní poradenskou praxí. Zabývá se vzděláváním a rozvojem především dospělých lidí, podporou v oblasti krizové intervence. Dlouhodobě spolupracuje s NPI ČR a dalšími vzdělávacími organizacemi, kde se věnuje především vzdělávání v manažerských a mentorských dovednostech, osobnostně sociálnímu rozvoji, time a stress managementu aj. Více informací na www.bobysudova.cz.

Mgr. Bohuslav Hora, učitel na ZŠ a MŠ Chraštice a ve Škole Můj Projekt – Jižní Město, Praha. působil jako lektor učitelů SIPVZ, učí informatiku a působí jako propagátor smysluplného využití ICT ve výuce a jako ICT koordinátor a metodik. V roce 2012 propadl kouzlu tabletů - nejdříve jako Androidista, následně také jako iPadista - využívá obou těchto platforem ve vzdělávání. Je aktivním členem skupiny GEG ČR a GEG Učte s námi, zúčastnil 0. ročníku Global Teacher Prize Czech Republik a skončil ve finále jako třetí. Časopisem Forbes byl v roce 2018 zařazen mezi 18 inspirativních lidí v České republice. Spolu s Petrou Boháčkovou vede blog dejtemipevnybod.cz.

Mgr. Daniel Janata, pedagog, lektor, konzultant a zakladatel malé školy rodinného typu Základní školy ŠKOLAMYŠL v Litomyšli. Spolupracovník projektů SYPO, APIV B a SRP, lektor kvalifikačního studia Koordinátor ICT a témat zabývajících se aplikací a integrací mobilních technologií do vzdělávání. Absolvent Pedagogické fakulty UK, obor učitelství pro I. stupeň se specializací na TV, funkčního studia managementu na UK, kurzů Kritického myšlení, mentorského a koučského výcviku.

Ing. Karel Klatovský, manažer vzdělávacích programů v české pobočce společnosti Microsoft, bývalý učitel a na SŠ a MŠ v Litoměřicích a Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. V poslední době se věnuje školení na využívání technologií a produktů společnosti Microsoft, a to zejména Office, Office 365, Windows, tabletové výuce a další. Je autorem více jak 20 knih a učebnic se zaměřením na IT technologie ve školství. Píše svůj vlastní blog www.klatovsky.cz.

Mgr. Miroslav Kotlas, učitel na Gymnáziu Česká v Českých Budějovicích, které patří mezi Microsoft Showcase School, koordinátor Vzdělávacího centra Microsoft pro Jihočeský kraj. Několik let aktivně spolupracuje s Microsoftem, školí učitele na moderní technologie, aktivně se zajímá zejména o využití Minecraft: Education Edition ve výuce hlavně informatiky (programování). Ve škole se studenty využívá Office 365, Malování 3D, PowerBi a další produkty z balíku Office 365. Držitel certifikátů Microsoft Office Master 2016, Microsoft Certified Educator, Microsoft Technology Associate.

Michaela Kučerová MCS., MA, koordinátorka vzdělávacích služeb a metodička doučování v Člověk v tísni, několik let působila jako doučovatelka sociálně znevýhodněných dětí. Vystudovala sociální politiku na London School of Economics.

Mgr. Václav Maněna, Ph.D., učitel ICT na lyceu v Březové, spoluautor knihy Moderně s Moodlem: jak využít e-learning ve svůj prospěch, spoluautor YouTube kanálu Videovýuka, správce skupin Výuka informatiky a Moodle CZ & SK. Několik let připravoval budoucí učitele informatiky a školil ICT koordinátory na Univerzitě Hradec Králové. Má mnohaleté zkušenosti se zaváděním vzdělávacích technologií na ve školství.

RNDr. Jitka Rambousková, učitelka matematiky a informatiky v ZŠ Nýřany, metodik ICT, členka národního kabinetu Informatika a ICT. O svých zkušenostech vede web www.cojsemvyzkousela.cz a využivá jej při lektorování, v kterém se zaměřuje na využití technologií obecně a v matematice zvlášť.

Miroslav Sláma, učitel informatiky v ZŠ v Novém Městě na Moravě, ICT lektor ve společnosti Microsoft a předseda krajského kabinetu Informatika a ICT v kraji Vysočina. 

Mgr. Pavel Škramlík, učitel, ředitel školy Soukromé sportovní základní školy Litvínov, lektor a trenér kurzů dalšího vzdělávání se specializací na hodnocení a sebehodnocení žáků, hodnocení pracovníků ve školství, management a řízení školy, mentor, poradce, kouč. Absolvent Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem, obor učitelství pro 1. stupeň základní školy se specializací TV, funkční studium managementu na Univerzitě Karlově v Praze v projektu Úspěšný ředitel.

Nahoru