Stálá konference ředitelů

Stálou konferenci ředitelů (dále jen SKŘ) si lze představit jako grémium, které se na národní úrovni dělí na sekce dle druhů škol, tj. na:

 • Sekci MŠ,
 • Sekci ZŠ,
 • Sekci SŠ/VOŠ,
 • Sekci ZUŠ.

Jeho členy jsou ředitelé škol, zástupci ředitelů škol a dále zástupci MŠMT, OPŘO, VŠ, zřizovatelů škol a odborné veřejnosti, zejména profesních asociací.

Členové byli vybráni na základě dvoukolového výběrového řízení, do kterého se přihlásilo 107 zástupců z řad vedení škol a odborné veřejnosti. Komisí pro výběr členů prvotní SKŘ bylo vybráno 27 členů. Po doplnění nominovanými členy z výše uvedených institucí byla ustanovena Stálá konference ředitelů. Ta čítá aktuálně 37 členů, včetně předsedy SKŘ. Jednotlivé sekce jsou řízeny místopředsedy SKŘ.

Aktuální složení Stálé konference ředitelů najdete v bulletinu SKŘ.

Cílem projektu SYPO je, aby SKŘ:

 • zajistila včasnou reflexi změn v oblasti vzdělávání,
 • aktualizovala navržený model systému profesního rozvoje vedení škol a podporovala jeho implementaci,
 • podporovala implementaci priorit státní vzdělávací politiky v oblasti vedení škol.

Úkoly SKŘ:

 • podílet se na vytvoření komplexního modelu systému profesního rozvoje vedení škol,
 • stanovit aktuální priority v oblasti profesního rozvoje vedení škol,
 • navrhovat vhodné formy a rozsah podpory pro jednotlivé priority,
 • poskytovat podporu školám v oblasti řízení škol, rozvoje a vedení lidí a další.

Stejně jako u metodických kabinetů bude SKŘ pilotně ověřena z hlediska její přínosnosti a efektivity. Pilotně budou ověřeny také dílčí formy podpory vedení škol.

Pokud máte zájem o další informace či spolupráci, pak se prosím obraťte na odborného krajského metodika ve vašem kraji. 

Zpět na úvod