Hledáme školy, které budou mít v roce 2019/2020 začínajícího učitele

Jste škola, která bude mít ve školním roce 2019/2020 začínajícího učitele, tedy učitele do dvou let praxe? Chcete se dobře připravit na jeho příchod do školy a efektivně jej podporovat při nelehkém začátku? Pak hledáme právě Vás.

Klíčová aktivita Začínající učitel projektu SYPO připravila ve spolupráci s učiteli a řediteli škol od září 2019

NABÍDKU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ UČITELE, UVÁDĚJÍCÍ UČITELE A VEDENÍ ŠKOL

působící v mateřských, základních, středních a základních uměleckých školách. Tato forma podpory bude nabízena školám napříč regiony ČR.


Vzdělávání v otázkách a odpovědích

Co je vzdělávání pro začínající učitele, uvádějící učitele a vedení školy?

Jedná se o poskytnutí podpory škole při adaptaci začínajícího učitele v prvním či druhém roce praxe. Vzdělávání je zaměřeno především na efektivní plánování, vedení a vyhodnocování adaptačního období.

Kde bude probíhat?

Vzdělávání bude probíhat na krajských pracovištích NIDV, případně po domluvě více škol v některé z nich.

Jak bude probíhat?

Vzdělávání bude probíhat ve skupinách do 15 účastníků a povede jej zkušený lektor.

Kdy se bude konat?

Vzdělávání bude probíhat v průběhu školního roku 2019/2020.

Jakou formou se bude konat?

2 x 6 hodin prezenčně v září a říjnu 2019; 2 x 8 hodin – e-learning v září a říjnu 2019; 2 x 4 hodiny – praktický workshop na jaře 2020

 Co škola získá?

  1. Model systému podpory začínajících učitelů (návrh průběhu a činností adaptačního období).
  2. Vzdělávání zdarma.
  3. Možnost konzultací s lektorem.
  4. Vedení školy si v rámci studia pod vedením lektora vytvoří/upraví plán adaptace pro potřeby své školy.
  5. Přístup do online prostředí, kde budou potřebné studijní materiály a informace k adaptačnímu období.

Jaké jsou úkoly školy?

  1. Zhodnocení přínosu vzdělávání pro praxi v rámci adaptačního období.
  2. 100% účast na vzdělávání.
  3. Aktivní zapojení ve vzdělávání.

Pokud máte zájem o zapojení či o další informace, kontaktujte do 31. 5. 2019 odborného krajského metodika na krajském pracovišti NIDV. Kontakty najdete zde