Lektoři

Přihlašování bylo ukončeno 31. 5. 2019.

 

Hledáme lektory pro klíčovou aktivitu Začínající učitel

Pro lektorování kurzů pro začínající učitele, uvádějící učitele a vedení školy hledáme lektory ve všech krajích ČR.


Základní informace o kurzech:

Každý kurz má celkem 36 vyučovacích hodin.

Prezenční část

2x 6 vyučovacích hodin

Září a říjen 2019, 2020, 2021

E-learning

2x 8 vyučovacích hodin

Září, říjen, příp. listopad 2019, 2020, 2021

Workshopy

2x 4 vyučovací hodiny

Leden – duben 2020, 2021, 2022

Téma kurzů:

 • Začínající učitel v adaptačním období
 • Uvádějící učitel a jeho role v adaptačním období
 • Vedení školy a jeho role v adaptačním období

Zájemce si může zvolit dle svých preferencí, pro kterou cílovou skupinu chce lektorovat, případně může lektorovat pro více cílových skupin.

Informace pro zájemce:

Lektoři absolvují ve dnech 20. – 22. 8. 2019 v Praze přípravné školení k obsahu kurzů, k lektorským postupům a k jejich organizačnímu a administrativnímu zabezpečení. Kurz pro jednu cílovou skupinu trvá vždy 1 den (8 hodin), zájemce o lektorování absolvuje školení tolik dní, pro kolik cílových skupin bude mít zájem lektorovat (tedy 1 až 3 dny). Absolvování tohoto školení je bezpodmínečně nutné.

Požadavky pro lektory dle cílových skupin kurzů:

   A) Kurz Začínající učitel v adaptačním období

 • Prezentační a komunikační dovednosti,
 • schopnost vést a řídit diskuzi,
 • zkušený učitel (min. 5 let), zkušený ředitel nebo zástupce ředitele,
 • ochota učit se novým věcem,
 • základní uživatelské znalosti s prací na PC (MS Word, PowerPoint),
 • zkušenosti s lektorskou činností (pro koho a co),
 • základní orientace ve školské legislativě.
 • Výhodou: zkušenost s mentoringem, zkušenost s uváděním začínajícího učitele.

   B) Kurz Uvádějící učitel a jeho role v adaptačním období

 • Prezentační a komunikační dovednosti,
 • schopnost vést a řídit diskuzi,
 • zkušený učitel (min. 5 let), zkušený ředitel nebo zástupce ředitele,
 • ochota učit se novým věcem,
 • základní uživatelské znalosti s prací na PC (MS Word, PowerPoint),
 • zkušenosti s lektorskou činností (pro koho a co),
 • základní orientace ve školské legislativě.
 • Výhodou: zkušenost s mentoringem, zkušenost s uváděním začínajícího učitele.

   C) Kurz Vedení školy a jeho role v adaptačním procesu

 • Prezentační a komunikační dovednosti,
 • schopnost vést a řídit diskuzi,
 • zkušený ředitel nebo zástupce ředitele,
 • ochota učit se novým věcem,
 • základní uživatelské znalosti s prací na PC (MS Word, PowerPoint),
 • zkušenosti s lektorskou činností (pro koho a co),
 • orientace ve školské legislativě.
 • Výhodou: zkušenost s mentoringem, zkušenost s uváděním začínajícího učitele.

 Nabízíme:

 • činnost na Dohodu o provedení práce,
 • školení a školicí materiály,
 • možnost konzultací se členy týmu klíčové aktivity Začínající učitel,
 • možnost poskytovat zpětnou vazbu a podílet se na revizích kurzů pro začínající, uvádějící učitele a vedení školy.

Uchazeči se mohou hlásit prostřednictvím e-mailu. Jeho povinnou součástí je strukturovaný životopis, který musí obsahovat:

 • kontaktní údaje,
 • dosažené vzdělání,
 • dosavadní praxe,
 • další absolvované vzdělávání (vzdělávací kurzy a programy, konference, stáže apod.),
 • přehled lektorské praxe (konkrétní vzdělávací programy a u které vzdělávací instituce),
 • informace o případných mentorských zkušenostech a o případných zkušenostech s uváděním začínajících učitelů.

 E-mail prosím zašlete odbornému krajskému metodikovi působícímu ve vašem kraji do 31. 5. 2019. Kontakty najdete zde http://www.projektsypo.cz/kontakty/krajska-pracoviste.html.