Metodické kabinety

ZLÍNSKÝ KRAJ

Mgr. Ivan Kovář
odborný krajský metodik
ivan.kovar@npicr.cz
+420 770 171 680

Mgr. Jaromír Zapletal
krajský ICT metodik
jaromir.zapletal@npicr.cz
+420 603 469 604
Ing. Jaromír Světlík
krajský ICT metodik
jaromir.svetlik@npicr.cz
+420 723 381 620

Ing. Radek Mikula
krajský ICT metodik
radek.mikula@npicr.cz
+420 771 132 143
Mgr. Marcela Chvátalová
krajský koordinátor
marcela.chvatalova@npicr.cz
+420 778 460 934

PŘIPRAVUJEME:

KRAJSKÝ A OBLASTNÍ KABINET


Ing. Jaromír Světlík
předseda
SŠ Baltaci Zlín
jaromir.svetlik@kabinety.cz

Ing. Michal Heczko
místopředseda
Zlínsko
Gymnázium a JŠ s právem st. jazyk. zk. Zlín
michal.heczko@kabinety.cz

Mgr. Lenka Ševčíková
člen
Uherskohradišťsko
SŠPHZ Uherské Hradiště
lenka.sevcikova@kabinety.cz

Mgr. Karel Zerzáň
zástupce ŠPP
ZŠ a MŠ Šafaříkova, Uherské Hradiště
karel.zerzan@kabinety.cz

PhDr. Miroslava Poláková, Ph.D.
předseda
Gymnázium Uherské Hradiště
miroslava.polakova@kabinety.cz

Mgr. Eva Kopečná
místopředseda
Uherskohradišťsko
Gymnázium J. A. Komenského a JŠ s právem st. jazyk. zk. Uherský Brod
eva.kopecna@kabinety.cz

Mgr. Andrea Chrobáková Lněničková, Ph.D.
člen
Vsetínsko
ZŠ Vsetín, Trávníky
andrea.chrobakova.lnenickova@kabinety.cz

Mgr. Adam Veřmiřovský, Ph.D.
člen - zástupce VŠ
PdF MU Brno
adam.vermirovsky@kabinety.cz

RNDr. Eva Pomykalová
předseda
Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť
eva.pomykalova@kabinety.cz

Jaroslava Kučová
místopředseda
Uherskohradišťsko
ZŠ Staré Město
jaroslava.kucova@kabinety.cz

Mgr. Jitka Vašalovská
člen
Kroměřížsko
ZŠ Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice p. Hostýnem
jitka.vasalovska@kabinety.cz

Mgr. Karel Zerzáň
zástupce ŠPP
ZŠ a MŠ Šafaříkova, Uherské Hradiště
karel.zerzan@kabinety.cz


Ing. Kateřina Ambrožová Srncová
člen
Kroměřížsko
OA Kroměříž
katerina.ambrozova.srncova@kabinety.cz

Mgr. Miroslav Juchelka
člen
Vsetínsko
ZŠ Vsetín, Ohrada
miroslav.juchelka@kabinety.cz

PaedDr. Aranka Řezníčková
člen
Kroměřížsko
Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži
aranka.reznickova@kabinety.cz

Mgr. Karel Zerzáň
zástupce ŠPP
ZŠ a MŠ Šafaříkova, Uherské Hradiště
karel.zerzan@kabinety.cz

Ing. Michal Heczko
člen
Zlínsko
Gymnázium a JŠ s právem st. jazyk. zk. Zlín
michal.heczko@kabinety.cz

Mgr. Dana Šipulová
člen
Vsetínsko
ZŠ Vsetín, Ohrada
dana.sipulova@kabinety.cz