Metodické kabinety

KARLOVARSKÝ KRAJ

Mgr. Miroslav Peer
odborný krajský metodik
peer@nidv.cz
+420 770 171 678
Mgr. Danuše Kubová
krajský ICT metodik
kubova@nidv.cz
+420 774 188 804
Bc. Daniel Konečný
krajský koordinátor
konecny@nidv.cz
+420 776 037 147

PŘIPRAVUJEME:
Jak na digitální stopu
11.12.2019 - Webinář INF


Začínáme s programem GeoGebra
16.12.2019 - Webinář M


Konzultace k ICT metodické podpoře - SYPO
18.12.2019 - Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, Husitská, Sokolov

Moderní výuka webu
19.12.2019 - Webinář INF


KRAJSKÝ A OBLASTNÍ KABINET


Ing. Alexandr Fales
předseda
SPŠ Ostrov
alexandr.fales@kabinety.cz

Mgr. Milan Šatra
člen
Chebsko
ZŠ Kamenná, Aš
milan.satra@kabinety.cz

Mgr. Miroslava Vaicová
člen
Karlovarsko
Gymnázium Ostrov
miroslava.vaicova@kabinety.cz

Mgr. Jitka Blažková
předseda
SŠ veřejnoprávní Karlovy Vary
jitka.blazkova@kabinety.cz

Mgr. Nikola Bartušková
člen
Chebsko
Střední živnostenská škola Sokolov
nikola.bartuskova@kabinety.cz

Mgr. et Mgr. Zdeňka Vašíčková
předseda
Karlovarsko
ZŠ J. A. Komenského, Karlovy Vary
zdenka.vasickova@kabinety.cz

PaedDr. Zuzana Ledvinová
předseda
SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary
zuzana.ledvinova@kabinety.cz

Mgr. Nikola Ševčíková
člen
Chebsko
ZŠ Masarykova, Nové Sedlo
nikola.sevcikova@kabinety.cz

Mgr. Hana Kuciánová
člen
Karlovarsko
ZŠ jazyků Karlovy Vary
hana.kucianova@kabinety.cz


Mgr. Zdeněk Pečenka
člen
Sokolovsko
SŠ, ZŠ a MŠ Havlíčkova, Kraslice
zdenek.pecenka@kabinety.cz

Mgr. Pavla Ďurkovová
zástupce ŠPP
ZŠ Křižíkova, Sokolov
pavla.durkovova@kabinety.cz

Mgr. Klaudie Mašterová
člen
Sokolovsko
ZŠ Nejdek
klaudie.masterova@kabinety.cz

Mgr. Pavla Ďurkovová
zástupce ŠPP
ZŠ Křižíkova, Sokolov
pavla.durkovova@kabinety.cz

Ing. Svatava Misaková
člen
Sokolovsko
Gymnázium a SOŠ Chodov
svatava.misakova@kabinety.cz

Mgr. Pavla Ďurkovová
zástupce ŠPP
ZŠ Křižíkova, Sokolov
pavla.durkovova@kabinety.cz