Metodické kabinety

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Mgr. Martin Hříbek, DiS.
odborný krajský metodik
martin.hribek@npicr.cz
+420 778 460 543
Mgr. Bc. Radek Dlouhý
krajský ICT metodik
radek.dlouhy@npicr.cz
+420 770 190 653
Ivana Lichtenberková
krajský koordinátor
ivana.lichtenberkova@npicr.cz

PŘIPRAVUJEME:

KRAJSKÝ A OBLASTNÍ KABINET


Ing. Mira Friedrichová
předseda
Gymnázium Na Zatlance
mira.friedrichova@kabinety.cz

RNDr. Bc. Zdeňka Hamhalterová
člen
Praha
Gymnázium Arabská
zdenka.hamhalterova@kabinety.cz

Ing. Martina Řejhová
člen
Praha
Smíchovská SPŠ
martina.rejhova@kabinety.cz

Mgr. Olga Vejvodová
člen
Praha
ZŠ Lupáčova
olga.vejvodova@kabinety.cz

Mgr. Klára Eliášková
předseda
Gymnázium a SOŠ pro zrakově postižené
klara.eliaskova@kabinety.cz

PaedDr. Sylva Ondříčková
zástupce ŠPP
Praha
ZŠ Slovenská
sylva.ondrickova@kabinety.cz

Mgr. Ilona Šiklová
člen
Praha
SZŠ Praha
ilona.siklova@kabinety.cz

Mgr. Zuzana Kocourková, DiS.
člen
Praha
Prague British International School
zuzana.kocourkova@kabinety.cz

Mgr. Jiří Vančura
předseda
EDUCAnet
jiri.vancura@kabinety.cz

Mgr. Barbora Olejníková
člen
Praha
Gymnázium Nad Štolou
barbora.olejnikova@kabinety.cz

Mgr. Pavel Sovič
člen
Praha
SOŠ pro administrativu EU
pavel.sovic@kabinety.cz

Mgr. Jana Vavřinová
člen
Praha
ZŠ Londýnská
jana.vavrinova@kabinety.cz


Mgr. Vendula Jurášková
člen
Praha
ZŠ Jeseniova
vendula.juraskova@kabinety.cz

Mgr. Šárka Flašíková
člen
Praha
SOŠ pro administrativu EU
sarka.flasikova@kabinety.cz

Mgr. Markéta Králíčková, Ph.D.
člen
Praha
Gymnázium Duhovka
marketa.kralickova@kabinety.cz

Mgr. Josef Švéda, Ph.D.
člen
Praha
The English Colege in Prague
josef.sveda@kabinety.cz

PhDr. Gabriela Babušová, Ph.D.
člen
Praha
ZŠ Jeseniova
gabriela.babusova@kabinety.cz

Mgr. Hana Schmidová
člen
Praha
ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov
hana.schmidova@kabinety.cz

Mgr. Věra Warthová
člen
Praha
ZŠ Vodičkova
vera.warthova@kabinety.cz