Krajská pracoviště

Pokud máte jakýkoliv dotaz, potřebujete poradit nebo máte zájem o konzultaci, obraťte se prosím na naše odborné krajské metodiky na krajských pracovištích NPI ČR.

Kontaktovat je můžete e-mailem, telefonicky nebo si domluvit osobní schůzku.

Centrální pracoviště Praha
Centrální pracoviště
Senovážné náměstí 25
110 00 Praha 1

Telefon: +420 222 122 112
Fax: +420 224 228 334

E-Mail: sypo.info@npicr.cz

Bc. Hana Krulichová
asistentka hlavního projektového manažera
hana.krulichova@npicr.cz
+420 222 122 363
Krajské pracoviště Brno
Křížová 22
603 00 Brno

Telefon: +420 543 541 274
Fax: +420 543 272 272

E-Mail: brno@npicr.cz

Ing. Irena Vajen
odborný krajský metodik, krajský ICT metodik
irena.vajen@npicr.cz
+420 731 770 904
Mgr. Leona Patloková
krajský ICT metodik
leona.patlokova@npicr.cz
+420 776 093 888
Mgr. Pavel Hodál
krajský ICT metodik
pavel.hodal@npicr.cz
+420 732 787 565
Mgr. Jana Kopřivová
krajský koordinátor
+420 778 460 628
jana.koprivova@npicr.cz
Krajské pracoviště České Budějovice
Hlinsko 49
370 01 České Budějovice

Telefon: +420 387 699 011
Fax: +420 387 699 027

E-Mail: budejovice@npicr.cz

Ing. Bc. Michaela Urbancová
odborný krajský metodik
michaela.urbancova@npicr.cz
+420 773 798 978
Mgr. Filip Jelínek
krajský ICT metodik
filip.jelinek@npicr.cz
+420 774 140 881
Bc. Eva Vintrová
krajský koordinátor
eva.vintrova@npicr.cz
+420 770 146 257
Krajské pracoviště Hradec Králové
Luční 460
500 03 Hradec Králové

Telefon: +420 495 514 803

E-Mail: hradec@npicr.cz

Mgr. Dagmar El-Hmoudová, Ph.D.
odborný krajský metodik
dagmar.el-hmoudova@npicr.cz
+420 770 139 682
David Kalivoda
krajský ICT metodik
david.kalivoda@npicr.cz
+420 777 233 023
Petra Černá
krajský koordinátor
petra.cerna@npicr.cz
+420 778 460 917
Krajské pracoviště Jihlava
Zborovská 3
586 01 Jihlava

Telefon: +420 567 571 839
Fax: +420 567 571 839

E-Mail: jihlava@npicr.cz

Mgr. Jana Rösslerová
odborný krajský metodik
jana.rosslerova@npicr.cz
+420 770 171 664
Mgr. Hana Hyksová
krajský ICT metodik
hana.hyksova@npicr.cz
+420 770 190 661
Martina Duničková
krajský koordinátor
martina.dunickova@npicr.cz
+420 778 460 843
Mgr. Martin Mareš
krajský ICT metodik
martin.mares@npicr.cz
+420 775 181 288
Krajské pracoviště Karlovy Vary
Západní 15
360 01 Karlovy Vary

Telefon: +420 353 585 268
Fax: +420 353 585 268

E-Mail: karlovyvary@npicr.cz

Mgr. Miroslav Peer
odborný krajský metodik
miroslav.peer@npicr.cz
+420 770 171 678
Mgr. Danuše Kubová
krajský ICT metodik
dabuse.kubova@npicr.cz
+420 774 188 804
Bc. Daniel Konečný
krajský koordinátor
daniel.konecny@npicr.cz
+420 776 037 147
Mgr. Milan Šatra
krajský ICT metodik
milan.satra@npicr.cz
+420 777 357 936
Krajské pracoviště Liberec
Masarykova 28
460 01 Liberec

Telefon: +420 482 360 511
Fax: +420 482 710 352

E-Mail: liberec@npicr.cz

Mgr. Jaroslav Vyskočil
odborný krajský metodik
jaroslav.vyskocil@npicr.cz
+420 770 171 665
Ing. Tomáš Řebíček
krajský ICT metodik
tomas.rebicek@npicr.cz
+420 777 207 328
Mgr. Lucie Musilová
krajský koordinátor
lucie.musilova@npicr.cz
+420 778 460 704
Krajské pracoviště Olomouc
Wellnerova 25
779 00 Olomouc

Telefon: +420 775 571 603

E-Mail: olomouc@npicr.cz

Ing. Eva Střelecká
odborný krajský metodik
eva.strelecka@npicr.cz
+420 770 199 038
Mgr. Miroslav Dvořák
krajský ICT metodik
miroslav.dvorak@npicr.cz
+420 605 851 387
Krajské pracoviště Ostrava
Blahoslavova 1576/2
702 00 Ostrava

Telefon: +420 596 120 454
Fax: +420 596 120 448

E-Mail: ostrava@npicr.cz

Ing. Eva Veličková, Ph.D.
odborný krajský metodik
eva.velickova@npicr.cz
+420 770 171 674
Mgr. Patrik Randa
krajský ICT metodik
patrik.randa@npicr.cz
+420 602 501 367
Mgr. Ing. Milan Gross, MBA
krajský ICT metodik
milan.gross@npicr.cz
+420 604 861 889
Krajské pracoviště Pardubice
Za Pasáží 657, P. O. Box D 27
530 02 Pardubice

Telefon: +420 466 046 111
Fax: +420 466 046 142

E-Mail: pardubice@npicr.cz

Ing. Radka Heřmánková
odborný krajský metodik
radka.hermankova@npicr.cz
+420 770 171 677
Ing. Zdeněk Cach
krajský ICT metodik
zdenek.cach@npicr.cz
+420 702 186 962
Bc. Kateřina Švadlenková, DiS.
krajský koordinátor
katerina.svadlenkova@npicr.cz
+420 778 460 818
Krajské pracoviště Plzeň
Čermákova 18
301 00 Plzeň

Telefon: +420 377 473 608
Fax: +420 377 473 608

E-Mail: plzen@npicr.cz

Bc. et Bc. Petra Duspívová Hlávková
odborný krajský metodik
petra.hlavkova@npicr.cz
+420 770 199 058
Mgr. Pavla Sýkorová
krajský ICT metodik
pavla.sykorova@npicr.cz
+420 770 190 650
Sandra Černá
krajský koordinátor
sandra.cerna@npicr.cz
+420 778 113 581
Ing Karel Rejthar
krajský ICT metodik
karel.rejthar@npicr.cz
+420 776 009 609
Krajské pracoviště Praha
Senovážné náměstí 872/25, budova A
110 00 Praha 1

Telefon: +420 222 122 301
Fax: +420 224 228 334

Mgr. Martin Hříbek, DiS.
odborný krajský metodik
martin.hribek@npicr.cz
+420 778 460 543
Mgr. Bc. Radek Dlouhý
krajský ICT metodik
radek.dlouhy@npicr.cz
+420 770 190 653
Ivana Lichtenberková
krajský koordinátor
ivana.lichtenberkova@npicr.cz
Krajské pracoviště Střední Čechy
Senovážné náměstí 872/25, budova A
110 00 Praha 1

Telefon: +420 222 122 301
Fax: +420 224 228 334

Mgr. Jakub Chochola
odborný krajský metodik
jakub.chochola@npicr.cz
+420 770 167 242
Krajské pracoviště Ústí nad Labem
Winstona Churchilla 1348/6
400 01 Ústí nad Labem

Telefon: +420 475 211 255
Fax: +420 475 209 092

E-Mail: usti@npicr.cz

Mgr. Lenka Burganová
odborný krajský metodik
lenka.burganova@npicr.cz
+420 770 171 676
Ing. Karel Filas
krajský ICT metodik
karel.filas@npicr.cz
+420 777 360 104
Bc. Lucie Melechovská
krajský koordinátor
lucie.melechovska@npicr.cz
+420 778 460 674
Krajské pracoviště Zlín
Potoky 267
760 01 Zlín

Telefon: +420 577 437 711
Fax: +420 577 437 711

E-Mail: zlin@npicr.cz

Mgr. Ivan Kovář
odborný krajský metodik
ivan.kovar@npicr.cz
+420 770 171 680
Ing. Jaromír Světlík
krajský ICT metodik
jaromir.svetlik@npicr.cz
+420 723 381 620
Mgr. Marcela Chvátalová
krajský koordinátor
marcela.chvatalova@npicr.cz
+420 778 460 934
Ing. Radek Mikula
krajský ICT metodik
radek.mikula@npicr.cz
+420 771 132 143
Mgr. Jaromír Zapletal
krajský ICT metodik
jaromir.zapletal@npicr.cz
+420 603 469 604