ICT metodická podpora

Podpora zaměřená na digitální technologie ve vzdělávání a řízení školy má v projektu SYPO zvláštní postavení. Jejím úkolem je přispět k implementaci digitálních technologií do vzdělávání na školách v souladu s národní Strategií digitálního vzdělávání. Je reakcí na současný stav nejednotné podpory škol.

V souladu se Strategií digitálního vzdělávání vznikla síť krajských ICT metodiků, kteří představují významný nástroj metodické podpory škol v oblasti digitálního vzdělávání. Krajští ICT metodici, kteří působí v každém krajském městě na pracovištích NPI ČR, zajišťují podporu školním ICT koordinátorům/metodikům i vedení škol několika způsoby a záleží na samotné škole, jakou formu podpory zvolí. 

Školní ICT koordinátor/metodik či ředitel školy může podporu získat formou konzultace, dotazu, koncepční podpory nebo metodického setkání. 

KONZULTACE (pozn. Během nouzového stavu se konají pouze online konzultace)

Konzultace mohou probíhat přímo ve škole nebo prostřednictvím online komunikačních aplikací. Nabídku konzultací i přihlášky k ICT metodické podpoře pro každý kraj mohou školy najít na stránkách nabídky vzdělávacích programů NPI ČR. V nabídce je možné filtrovat podle příslušného krajského pracoviště NPI ČR, klíčovým slovem pro vyhledávání je konzultace k ict, viz obrázek. Po přihlášení bude školu kontaktovat krajský ICT metodik a dohodne potřebné organizační detaily.

Konzultace je zaměřena na poskytování odborné, metodické podpory krajským ICT metodikem projektu SYPO v oblasti zavádění a využívání digitálních technologií ve všech oblastech vzdělávání a řízení školy.

Obsahem odborné podpory školy může být jakákoliv problematika z jednoho i více témat, např.:

  • digitální infrastruktura ve škole,
  • role ICT ve vzdělávání,
  • sledování trendů,
  • ICT v řízení školy,
  • obsah pro využití ICT ve vzdělávání.

Krajský ICT metodik společně s odpovědnou osobou ve věci metodiky ICT ve škole řeší konkrétní situaci týkající se některé oblasti ICT dle potřeb a specifických podmínek školy. Konzultace je individuální akce a je poskytována zdarma. Škola může využít tři konzultace v průběhu jednoho školního roku.

DOTAZY

Odpověď na méně složitou problematiku k metodické podpoře implementace digitálních technologií do vzdělávání nebo při řízení školy mohou školy získat prostřednictvím formuláře umístěného níže na stránce.

KONCEPČNÍ ICT METODICKÁ PODPORA ŠKOL (pozn. Během nouzového stavu probíhá koncepční metodická podpora pouze online)

Předmětem koncepční podpory je jedno či více odborných témat týkající se oblasti implementace digitálních technologií do vzdělávání a řízení školy.

Nabídku koncepční podpory s možností online přihlášky pro každý kraj mohou školy najít na stránkách nabídky vzdělávacích programů NPI ČR. Výběr témat a cíl podpory se odvíjí od konkrétních potřeb a požadavků školy a vyplývá z diskuze mezi školním ICT metodikem/koordinátorem (ředitelem školy, pověřeným zaměstnancem) a krajským ICT metodikem projektu SYPO.

Koncepční podpora školám je krajskými ICT metodiky poskytována škole po dobu celého školního roku bezplatně a bez dalšího administrativního zatížení. Úspěšnost dlouhodobější podpory záleží na délce jejího trvání, tedy na termínu jejího zahájení. Koncepční podpora je v průběhu školního roku realizována konzultacemi na místě nebo vzdáleně i online komunikací s krajským ICT metodikem.

Více informací o koncepční podpoře lze získat prostřednictvím online nabídky programů nebo u krajských ICT metodiků.

METODICKÁ SETKÁNÍ SE ŠKOLNÍMI ICT KOORDINÁTORY/METODIKY

Skupina krajských ICT metodiků je úzce spjata s metodickým kabinetem Informatika a ICT. Bude připravovat možnosti, jak na metodických setkáních se školními ICT koordinátory/metodiky sdílet informace z metodického kabinetu i předávat si vlastní zkušenosti navzájem.

Veškerou podporu nabízí projekt SYPO zdarma a bez administrativního zatížení. Pro další informace sledujte naše webové stránky, neboť projekt SYPO stále připravuje a bude postupně uvádět v život další možnosti komunikace se školami i metody podpory.

Zapojte se do skupiny ICT metodiků na Facebooku a získáte informace, které Vám pomohou rozvíjet sebe i školu.


Máte zájem o informace, které se týkají využívání digitálních technologií ve výuce nebo při řízení školy? Potřebujete poradit s konkrétním problémem týkajícím se digitálního vzdělávání? Zajímají vás digitální technologie a novinky v oboru?

Prostřednictvím uvedeného formuláře můžete získat rychlou a fundovanou odpověď na problém, který právě řešíte.

Váš dotaz z formuláře bude předán krajskému ICT metodikovi působícímu ve vašem kraji.

Jména a jiné identifikace tazatelů nebudou zveřejňována.