Autor: redakce SYPO
30.06.2020

Vážené paní učitelky a vážení páni učitelé,  přejeme vám krásnou dovolenou a léto podle vašich představ.  V projektu SYPO budeme během července a srpna pilně připravovat další aktivity pro va...

Autor: Tomáš Průcha
29.06.2020

Podle mimořádného nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR zrušila Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) od 11. března 2020 veškerou kontaktní výuku. V následujícím příspěvku se podíváme na to, jak ta...

Autor: Václav Maněna
25.06.2020

Hodně lidí (včetně mě) si koupilo nějakou bezdrátovou náhlavní soupravu nebo sluchátka s mikrofonem a zažilo velké zklamání (včetně mě). Bezdrátová sluchátka (model “Otík”) jsem si...

Autor: Václav Maněna
24.06.2020

Tento text vznikl hlavně proto, abych ho mohl odesílat jako odpověď lidem, kteří chtějí doporučit nějaké zařízení do výuky. Dalším důvodem je, že chci pomoci ostatním a ušetřit jim hodiny (dobře, d...

Autor: redakce SYPO
19.06.2020

Projekt SYPO mimo jiné pomáhá školám s online výukou. Kromě bezplatných webinářů 

Autor: Aranka Řezníčková
18.06.2020

Jednoduché ovládání, uživatelský komfort, efektní vzhled prezentace a nečekané bonusy – to všechno jsou „radosti“, které mi přineslo v době distančního vzdělávání využití aplikace Microsoft Sway ve...

Autor: Jaroslava Kučová
17.06.2020

Co dál? Nucená přestávka ve výuce kromě jiného znemožnila prezenční setkání fandů matematiky. Nakonec se povedlo. Ve středu 10. června se sešlo na

Autor: Josef Huf
16.06.2020

V současné době již školy stanovily při realizaci distanční výuky jasné komunikační kanály, které učitelé se svými žáky využívají. V minulém příspěvku zde na blogu jsme si ukázali, jak může být v d...

Autor: Miroslava Poláková
15.06.2020

Národní pedagogický institut vydal již 14. číslo svého Speciálu pro podporu výuky na dálku. Jednotlivá čísla obsahují mimo jiné metodickou podporu distanční formy vzdělávání, nabídku online podpory...

Autor: Petra Duspívová Hlávková
12.06.2020

Situace, kdy se náš život na nějakou dobu přenesl z reality do virtuálního světa, podpořila kooperaci napříč různými obory. Takto se například prohloubila spolupráce pedagogů druhých stupňů škol na...

Autor: Eva Jiřičková
11.06.2020

Učím český jazyk a literaturu víc jak 30 let. Kupodivu stále ráda. Dokonce si nemyslím, že by mladí byli stále línější a hloupější a že se za našich mladých let četlo více. (Divím se, jak obsáhlé f...

Autor: Stanislava Marešová
10.06.2020

Tento článek je o jedné ze škol a zejména o učitelích, kterým jsem měla možnost – z pozice členky krajského kabinetu Informatiky a ICT v Olomouckém kraji – pomáhat a konzultovat s nimi jejich f...

Autor: Radka Heřmánková
09.06.2020

V současné době distanční výuky proběhlo před několika týdny na školách šetření České školní inspekce a na základě vyhodnocení tohoto šetření byly vybrány školy, které potřebují podporu při vzděláv...

Autor: Markéta Kaslová
08.06.2020

Momentálně se stále nacházíme v nelehké situaci s nejasným koncem. Žáky vzděláváme na dálku bez osobního kontaktu a nastalý stav nás pedagogy přinutil v mnoha případech k velkým změnám v přístupu k...

Autor: Dagmar El-Hmoudová
08.06.2020

Malotřídka v Chodovicích na Hořicku patří k těm školám, které ještě do nedávna fungovaly zcela výhradně klasickým způsobem, tedy tradiční metodou výuky - ve třídě s „tužkou a papírem“. Chod školy a...

Autor: Stanislava Marešová
05.06.2020

Tento článek je o jedné ze škol a zejména o učitelích,  kterým jsem měla možnost - z pozice členky krajského kabinetu Informatika a ICT v Olomouckém kraji - pomáhat a konzultovat s nimi jejich form...

Autor: Zuzana Ledvinová
04.06.2020

ZKUŠENOSTI  z on-line VÝUKY SYstém POdpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů je projekt, který vznikl mimo jiné jako potřeba po...

Autor: Petr Němec
03.06.2020

Vyučuji na základní škole, kde mají všichni žáci nějaký stupeň podpůrného opatření. Výuka musí být velmi názorná, nejlépe se zapojením co nejvíce smyslů. Již nějakou dobu přemýšlím...

Autor: Miloš Bukáček
02.06.2020

Války, násilí, přírodní katastrofy, katastrofy způsobené člověkem, korupce. Celkově je na tom svět špatně a máte pocit, že se vše jen pořád zhoršuje, že? Bohatí ještě víc bohatnou, chudí upadají do...

Autor: Radka Brejchová
01.06.2020

Na Gymnáziu Josefa Jungmanna v Litoměřicích se dějí věci. Od prvního okamžiku čelí vedení školy svorně s tamějšími pedagogy nenadálé situaci, kdy se uzavřely brány školy, jako výzvě a příležitosti ...

Autor: Sylvie Vágnerová
29.05.2020

Za uplynulé týdny bylo napsáno již mnoho o možnostech dálkové výuky. Většina z nás učitelů se díky webinářům a instruktážním videím brzy popasovala s online nástroji, zorientovala se v nabízených m...

Autor: redakce SYPO
28.05.2020

Podle vašich reakcí se domníváme, že jsou pro Vás webináře SYPO přínosné. Proto v současné době zvažujeme jejich pokračování v příštím školním roce. Rozhodněte spolu s námi, jestli...

Autor: Ondřej Kořínek
28.05.2020

V daném příspěvku uvádím možnosti výuky programování v době distančního vzdělávání. Uvedu zde i nějaké náměty od českých autorů, kteří se zabývají výukou/metodikou výuky programování.  V programová...

Autor: Lucie Topinková
27.05.2020

Bez ohledu na současnou „koronasituaci“ oblastní metodické kabinety stále pracují. Na konci školního roku se měla uskutečnit další setkání. Kvůli vývoji situace, kdy prvostupňáci nastupují od 25. 5...

Autor: Radka Heřmánková
26.05.2020

V současné době se školy setkávají a řeší různé problémy spojené s distančním vyučováním, možnostmi a způsoby vyučování na dálku, hodnocením žáků, organizací výuky. Jsou  kladeny velké nároky na ko...

Autor: Martina Matějíček Rozsypalová
25.05.2020

Vypnuto. Tímto slovem se dá charakterizovat nejen stav ekonomické sféry v posledních dvou měsících. Stopku dostala přibližně v polovině března také prezenční výuka na všech stupních školství (ačkol...

Autor: Lucie Melechovská
22.05.2020

Mimo pedagogů v mateřských, ale i na základních a středních školách, kteří se potýkají s aktuální situací a distanční výukou, nesmíme zapomenout ani na budoucí pedagogy, studenty vysokých škol. Stu...

Autor: Josef Dašek, Daniel Suchánek
21.05.2020

V rámci digitálního well-beingu jde o to, abychom se nestali otroky svých zařízení. Vybrali jsme pro vás řadu tipů týkající se toho, jak zvládat digitální technologie a “nezbláznit se z nich”, kde ...

Autor: Jana Vaňková
21.05.2020

Jak vyučovat matematiku online? Kde najít zajímavé informace a podklady?  Velmi dobré zdroje jsou uvedeny na webu MŠMT: htt...

Autor: Eva Fastová
20.05.2020

V úterý 10. března 2020 dopoledne nás jako blesk z čistého nebe zasáhla zpráva, že od následujícího dne budou pro žáky a studenty uzavřeny všechny školy. Na jak dlouho? To v tu chvíli nikdo netušil...

Autor: Jiří Vančura
20.05.2020

Internet nabízí řadu českých i zahraničních nástrojů zaměřených na procvičování početních dovedností. Základní princip fungování je většinou podobný: žák řeší řadu typových úloh, webové prostředí m...

Autor: Tereza Berková
19.05.2020

To, co jsme v posledních dvou měsících viděly učitele dělat, nám nejde nazvat jinak, než jako nadlidské úsilí a energie. Zvládnout takový obrat v situaci, ve které se okolnosti měnily každou chvíli...

Autor: David Mach
18.05.2020

William Shakespeare by se asi hodně divil, jak výstižný může být slavný výrok jeho Hamleta i v aktuálním českém školství. Vlastně popravdě řečeno aktuálním už ne… teď už je jasno. Čekání na konečné...

Autor: Lenka Volfová, Kamila Podrápská
15.05.2020

Elektronické zápisy do mateřských škol - reakce na aktuální situaci nebo zažitý standard? Ztížené podmínky dané dobou přinášejí nové výzvy. Jak jsme se ale v rámci moderované diskuze, která...

Autor: Renata Balejová
14.05.2020

Před dvěma měsíci jsme byli postaveni před novou a hlavně neočekávanou situaci – distanční výuku. Po zpětném ohlédnutí můžeme konstatovat, že výuka funguje a posunujeme se dál. Ráda bych se zamy...

Autor: Michaela Kotenová
13.05.2020

Mj. učím češtinu ve 4. ročníku na Obchodní akademii v Jablonci nad Nisou. V období bezprostředně po uzavření škol jsme měli jistou výhodu v tom, že jsme jako škola již disponovali Office 365, tudíž...

Autor: Jana Doležalová
12.05.2020

Učím na Základní škole Smetanova ve Vimperku matematiku a anglický jazyk. Mám svoji třídu vybavenou interaktivní tabulí a iPadem pro každého žáka. Je pravda, že i během „normálního“ školního roku v...

Autor: Petra Duspívová Hlávková
11.05.2020

Tým krajského pracoviště NPI ČR v Plzni připravil pro ředitele škol další formu možné podpory distančního vzdělávání. Jedná se o dokument „

Autor: Radovan Mikeš
11.05.2020

Touto otázkou se muselo v poslední době začít zabývat mnoho učitelů, žáků, ale i rodičů. Pro některé je to standardní způsob komunikace, pro většinu naprosto nová věc. Pokud učitelé a žáci tento...

Autor: Radka Brejchová
07.05.2020

Když jsem, tak jako ostatně všichni učitelé v situaci, která zasáhla už v březnu i celý školský systém dosti dramaticky, přemýšlela, jakou cestu zvolím a jak budu postupovat v distančním vzdělávání...

Autor: Marta Kozdas, Jana Rösslerová
07.05.2020

Kraj Vysočina je kraj s největším počtem malotřídních škol v ČR. Do jedné takové se pojďme podívat. Jak zvládají výuku v této mimořádné době online vzdělávání? Základní škola a mateřská škola Ce...

Autor: Lenka Brychová
06.05.2020

Před jarními prázdninami jsme netušili, že se do školy hned tak nevrátíme. Poslední látkou v mé třídě byl můj oblíbený Dekameron, a tak když jsem plánovala on-line výuku, mi hned přišel na mysl. Ne...

Autor: Renáta Havelková
06.05.2020

Středoškolská odborná činnost (SOČ) je prestižní soutěží s mnohaletou tradicí. Historie SOČ se začala psát již v roce 1979, tehdy byla ještě soutěží československou. Pokud se v soutěži SOČ žáci umí...

Autor: Marie Effenberger Rychlá
05.05.2020

Úterý 10. března 2020 začalo na naší malotřídní škole rodinného typu jako každý jiný všední den. Protože jsme učili, neměli jsme čas ani důvod sledovat během dopoledne zprávy. Jakmile nám však zača...

Autor: Eva Grambalová
05.05.2020

Současná situace práci učitelů posouvá do jiné roviny. Ještě před několika týdny by nás ani nenapadlo, že online výuku budeme muset zařadit ne pro zpestření vyučování, ale na plný úvazek. Každý ped...

Autor: Nikola Bartušková
04.05.2020

Střední škola živnostenská v Sokolově odstartovala akci pro žáky nejen učňovských oborů (kuchař, číšník, cukrář, pekař, aranžér, kadeřník, kosmetička, knihovník) s názvem „Ukaž, jak se učíš...

Autor: Jana Rösslerová
04.05.2020

„Ahoj Jani, máme opravdu ochotného a šikovného kolegu KIMa (pozn. krajský ICT metodik SYPO). Pan Mareš po včerejší  podpoře s přípravou technické zkoušky setkání metodiků krajského pracoviště J...

Autor: Milena Tamelová
30.04.2020

Prohlížela jsem si různé webináře a mezi mnoha jinými také webináře Projektu SYPO. Mezi nimi mne zaujal jeden s názvem „Jak zavést online výuku a nezbláznit se?“ M...

Autor: Blanka Zelenková
30.04.2020

Bylo 10. března kolem desáté hodiny a školou se začaly nést zvěsti o tom, že se zavírají až do odvolání školy. Asi hodinu na to skutečně přišlo oficiální rozhodnutí a všichni jsme se museli velmi r...

Autor: Josef Huf
29.04.2020

Ještě v nepříliš vzdálené době bylo pro nás učitele a také děti těžko představitelné, že budeme muset „omezit“ vyučování na distanční způsob. Vzhledem k současné situaci se toto již stalo standarde...

Autor: tým pedagogických pracovníků ZŠ Střílky
29.04.2020

Rádi bychom se s Vámi podělili o několik postřehů a rad z našich vlastních dosavadních zkušeností. Možná Vám bude připadat, že většinu z toho, už jste někde slyšeli a že někdy „objevujeme objevené“...

Autor: Radka Heřmánková
28.04.2020

V těchto dnech řeší mnoho škol zcela nový způsob výuky, a to vyučování na dálku. Jelikož se jedná ve většině škol o dosud nevyzkoušený model vyučování, přináší tato situace problémy, které je třeba...

Autor: Petra Duspívová Hlávková
28.04.2020

Ze dne na den se naše děti ocitly doma a rodiče s nimi. Jak dlouho bude tato situace trvat, jsme nikdo z nás nevěděl. Jasné však bylo, že děti se musí nějakým způsobem učit i nadále. Začínali jsme ...

Autor: redakce SYPO
27.04.2020

Prstem po mapě – tentokrát trochu jinak: na displeji telefonu, tabletu nebo kurzorem v počítači…Navštivte sami i se svými žáky dobře známá místa a destinace, o kterých jste vždy jen sni...

Autor: redakce SYPO
24.04.2020

Chemie je předmět, který je nejlepší vyučovat naživo se spoustou pokusů, výbuchů a barevných ohňů. Ale jak to udělat, když není možné před studenty s pokusem předstoupit? Inspiroval nás Luděk Míka,...

Autor: Eva Střelecká
24.04.2020

Tak jako v mnoha školách, tak i na ZŠ Osecká 315 v Lipníku nad Bečvou, se učitelé ocitli v situaci, která tady doposud nebyla a která překvapila nejenom rodiče a žáky, ale i je samotné. Zavřely se ...

Autor: Dagmar El-Hmoudová
24.04.2020

Když jsem před rokem obhajovala svoji disertační práci v doktorském programu ICT ve vzdělávání na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové, věděla jsem, že se jedná o dynamický a moderní ob...

Autor: Lenka Burganová
23.04.2020

Kdo může, vystavuje online. Muzea, knihovny i jiné kulturní instituce se nyní snaží zpřístupnit veřejnosti alespoň prostřednictvím virtuálních výstav a prohlídek. Ústav pro českou literaturu AV ČR ...

Autor: www.skolavpyzamu.cz
23.04.2020

Stránka "Škola v pyžamu" vznikla na základě zkušeností spousty rodičů a učitelů. Jsme skupinka nadšenců a z části i zoufalých rodičů, kteří hledali řešení, jak ulehčit život sobě i učitelům. Vytv...

Autor: Šárka Votrubcová
23.04.2020

Liberecká iQLANDIA na svých stránkách připravila speciální sekci Zábavné domácí pokusy

Autor: redakce SYPO
22.04.2020

Děkujeme za téměř 300 odpovědí v naší soutěži o nejoblíbenější březnový webinář SYPO. Kromě nejoblíbenějších webinářů zveřejňujeme také ty nejsledovanější. Webináře projektu SYPO seznamují pedag...

Autor: Ludmila Karpíšková
22.04.2020

Distanční je nejen výuka, ale i krajská soutěž Prezentiády. Mistrovství v prezentování žákyň SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o. proběhlo online Jak si (ne)podělat život. Téma letošního ročníku P...

Autor: Michal Heczko
21.04.2020

Jednou z možností, kterou lze využít ve výuce při distančním vzdělávání, je tvorba videonávodů. Takové návody mají výhodu hlavně v tom, že si je žák může kdykoliv přehrát znovu, případně v určitých...

Autor: Zbyněk Vrba
21.04.2020

Již déle než měsíc trvá stav, ve kterém mají studenti zakázaný vstup do školních budov. Na učitele tak čeká nelehký úkol zabezpečit pokračování výuky z domova. V drtivé většině probíhá taková výuka...

Autor: Vedení školy VOŠ a SŠVZZ Třebíč
20.04.2020

Za spolupráce všech pedagogů, napříč předměty všeobecnými i odbornými, nastavila škola prostředky a pravidla vzájemné komunikace při on-line vzdělávání podle doporučení MŠMT. Stavební kameny byl...

Autor: tým ped. pracovníků ZŠ Střílky
17.04.2020

Naše malá venkovská škola ve Střílkách se dokázala vypořádat se situací díky své předchozí, aktivní práci a projektům, díky nimž získala nadstandardní vybavení a pedagogickou průpravu formou týmový...

Autor: Pavel Ivon
17.04.2020

Stojí rodiče u vás ve škole při zápisech dlouhé fronty? Zkuste zlepšit organizaci zápisů pomocí online rezervačního systému připraveného na míru pro ZŠ a MŠ. Dlouhé fronty rodičů a nových žáků p...

Autor: Jana Pekařová
16.04.2020

Nelehká doba, ale zároveň doba nových a neprobádaných příležitostí, zkoumání možností, které současný stav nabízí, a to nejenom ve výuce žáků, ale také v komunikaci s rodiči. Kudy vedla cesta ko...

Autor: Jakub Mrázek
16.04.2020

Aktuální situaci se snažíme v metodických kabinetech řešit společně. Kabinet Informatika a ICT v Olomouckém kraji na svém kolokviu konaném 31.3. rozvinul diskusi zejména o “možnostech si pomáhat”. ...

Autor: Andrea Baumannová
15.04.2020

V tuto chvíli jsou to zhruba 4 týdny, kdy jsme se z každodenního komfortu známého prostředí, známých situací a mnohokrát opakovaných algoritmů ocitli ve vzduchoprázdnu výuky na dálku. Padli...

Autor: Radka Heřmánková
15.04.2020

Dnešní doba, která klade velké nároky na učitele a jejich znalosti a dovednosti s používáním IT technologií při realizaci vzdělávání na dálku, s sebou nese mnoho úskalí a otázek. Učitelé se snaží s...

Autor: Jiří Vančura
14.04.2020

Nástroj Khan Academy umožňuje zadávání a podrobnou kontrolu práce žáků online a zcela zdarma. Postupně vzniká česká mutace, která je dostupná

Autor: Tomáš Hamberger
14.04.2020

Naše pomoc a podpora směřuje primárně do menších škol, tak zvaných malotřídek v menších obcích či vesnicích. Předností těchto škol vždy byl a stále je osobní přístup a velmi blízký kontakt se žáky,...

Autor: Jaroslav Vyskočil
09.04.2020

V současné době online výuky je možné zadávat úkoly pro žáky v aplikacích, které si mohou do svých počítačů nainstalovat. Nemusí se jednat o konkrétní úkoly zadané pedagogem, ale o doporučené formy...

Autor: Lucie Topinková
09.04.2020

Každý učitel s nastalou situací vypořádává v rámci svých možností. Já osobně učím letos prvňáčky a už 5 let využívám tridnistranky.cz, které jsou pod heslem, jenž znají jen rodiče mých žáků. Vedení...

Autor: redakce SYPO
08.04.2020

Vhodná forma online komunikace může zásadně usnadnit práci vedení školy, pedagogům, žákům i jejich rodičům. Možností, jak efektivně vést distanční výuku, vyhnout se

Autor: Stanislava Bělohlavová
08.04.2020

Dovolte mi, abych se úvodem mého příspěvku představila. Učím angličtinu na jedné táborské základní škole, kde pracuji i jako výchovný poradce. Do uzavření základních škol jsem ve výuce používala in...

Autor: Lukáš Javorek
07.04.2020

„My toho máme moc,“naříkají žáci.  „Já už nevím, jak se to dělá, nedokážu mu pomoct," stýskají si rodiče. „To se tak špatně vysvětluje na dálku,“dodávají učitelé. Jednu z cest, jak všem pomoc...

Autor: Daniel Janata
07.04.2020

Současná online výuka, do které jsme ve školách nečekaně spadli, přinesla mnoho výzev a příležitostí naučit se využívat různá online prostředí. Jednou z prvních výzev bylo ovládnutí zvolených onlin...

Autor: Lukáš Gottfried
07.04.2020

Téma online výuky je v těchto dnech skloňováno ve všech pádech a věnuje se mu spousta článků, webinářů a videí. Většina škol a učitelů ihned využila první, nejsnadnější cestu, a to kontakt se žáky ...

Autor: Irena Vajen
06.04.2020

Hra je činnost, která provází děti už od narození. Hrou se děti snažíme motivovat k různým činnostem a tím rozvíjet jejich duševní procesy, sociální vztahy, citové prožívání, cílevědomost a další. ...

Autor: Jakub Koráb
06.04.2020

Pohyb je nedílnou součástí našich životů, která posiluje imunitu, podporuje psychickou pohodu a šlechtí tělo.  Nyní bohužel zažíváme situaci, kdy řada dospělých, mladých lidí a také dětí nemá možno...

Autor: Jana Smetanová
03.04.2020

Legislativa zůstává stejná jako v letech minulých, mění se jenom forma zápisů. Situace, které mohou nejčastěji nastat: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislost...

Autor: redakce SYPO
03.04.2020

Hledáme nejoblíbenější březnový webinář!  Ukažte nám, jaká témata jsou pro Vás nejzajímavější, a pomozte nám rozhodnout, kterým se více věnovat i v budoucnu. Krátký doatzník najdete zde: 

Autor: Petra Duspívová Hlávková
03.04.2020

Současná situace je velmi proměnlivá a přináší nové výzvy. Na jednu z nich zareagovali i zástupci Plzeňského kraje, kteří se rozhodli pro netradiční podporu výuky v tomto nelehkém období. P...

Autor: Jaroslav Vyskočil
03.04.2020

Mohou si žáci experimentovat z domova bez příslušeného vybavení? Jak si doma vyzkoušet experiment na elektromagnetickou indukci, měřit radioaktivní záření, nebo provádět ohyb světla na štěrbině? Je...

Autor: Tomáš Řebíček
02.04.2020

Jako člověk, který má na starosti IT v různých školách a pracuje na jeho šíření, musím smutně konstatovat, že to, co se snažím za několik let svého působení posunout na velkém množství organizací a...

Autor: redakce SYPO
02.04.2020

Výuka matematiky na 2. stupni ZŠ online? V době karantény je to nutnost. Na to, jak točit videonávody, a které publikované materiály případně můžete využívat, jsme se zeptali Václava Ná...

Autor: Petr Kořenek
01.04.2020

Od 11. 3. platí zákaz osobní přítomnosti žáků a studentů na vzdělávání a studiu na českých základních, středních, vyšších odborných i vysokých školách a školských zařízeních. Školy jsou zavřené, ni...

Autor: Eva Kuchyňková
01.04.2020

V pondělí 16. března 2020 jsme byli nuceni z důvodu omezení šíření nemoci COVID-19 uzavřít mateřskou školu pro děti, neuzavřeli jsme ji však pro pedagogické a provozní pracovníky. Hned v pondělí js...

Autor: Karel Filas
31.03.2020

Zajímavý tip pro učitele přírodovědných předmětů! Společnost Corinth nabízí školám pro školní rok 2019/2020 mate...

Autor: redakce SYPO
31.03.2020

1. Cojsemvyzkousela.cz ve škole i okolním vesmíru – blog Jitky Rambouskové, která je pro mě velmi inspirativn...

Autor: redakce SYPO
30.03.2020

Lze přenést školní tabuli do digitálního světa? Ano, a je to dokonce velmi snadné. S aplikací Microsoft Whiteboard zvládnete mnohé. Vaše výstupy navíc budete mít vždy k dispozici a můžete j...

Autor: Václav Maněna
29.03.2020

Tenhle text je dlouhý, ale má to dva důvody: online výuka je strašně těžká a komplexní věc, kterou ovlivňuje hodně faktorů. Předám vám dost vlastních zkušeností a vysvětlím několik slepých uliček, ...

Autor: Lenka Volfová, Jiří Pavlas
28.03.2020

Školní lavice jako by pomáhaly k tomu skrýt rozdíly mezi žáky. Ti dnes nesedí ve školách, ale doma, v improvizovaných domácích lavicích. Sami nebo s rodiči, kteří mají novou, nezvyklou, tentokrát u...

Autor: Václav Maněna
25.03.2020

Znáte osobně aspoň jednoho dospělého člověka, který nemá e-mail? Já ano. Také znám situaci mnoha mateřských škol a malotřídek v malých obcích. To vůbec nepíšu proto, abych se nějak chvástal, ale ab...

Autor: Microsoft.com
24.03.2020

Distanční vzdělávání pomocí Office 365: od zřízení až po výuku on-line Vzhledem k posledním událostem tykajících se uzavření škol a omezení výuky si řada škol pokládá otázku, ja...

Příspěvky vyjadřují názory jejich autorů.