Novinky
Novinky

Projekt Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) byl zmíněn jako jeden z významných projektů OP VVV, který pomáhal v době pandemie koronaviru. Vyzdvižena je především metodická podpora poskytnutá učitelům v oblasti ICT a vzdělávání na dálku, včetně série webinářů. Děkujeme. ...

Novinky

Dovolujeme si Vás pozvat na Odborný panel na téma  Současná vzdálená výuka a my všichni tak trochu jako „začínající učitelé“ Odborný panel se koná online dne 11. 6. 2020 od 10:00 do 16:00 hod. Cíle Odborného panelu: Nalézt východiska v současné situaci učitelů - převaž...

Novinky

Právě zahajujeme desátý týden s mimořádnými webináři, které pomáhají s online výukou. Prvních osm týdnů jsme vysílali každý všední den, nyní vám nabízíme tři webináře týdně. Naše webináře jsou zdarma a jsou zveřejněné na YouTube.  Seznam webiná...

Novinky

Připravili jsme pro vás nový newslettter. Přečtěte si: o novinkách pro začínající učitele i učitele s praxí a pro ředitele, informace týkající se webinářů, rozhovor s lektorkou, koučkou a mentorkou Mgr. Janou Kazíkovou. Newsletter najdete

Novinky

Na YouTube jsme umístili nové záznamy webinářů, které se konaly na podzim a v zimě 2019/2020 a které se týkaly oborových novinek. Najdete zde 6 webinářů k výuce č...

Novinky

Nestihli jste první vlnu pilotáže vlastní podpory a chcete dosáhnout na odborné individuální konzultace v rozsahu až 20 hodin? Zajímá Vás sdílení zkušeností s ostatními řediteli - svá témata s nimi rádi proberete? Chtěli byste se zúčastnit benchlearningů, které pro Vás již brzy zveřejníme? Ten...

Novinky

Nově na webu najdete fotografie z tří setkání předsedů krajských kabinetů. Podejte se zde. jQuery( document ).ready(function() { jQuery(".magnific_popup").magnificPopup({ type: "image", enableEscapeKey:true }); });

Novinky

Dovolujeme si Vás pozvat na Odborný panel na téma Portfolio pedagoga – osobní cesta profesí s hlavním cílem prozkoumat portfolio jako kontinuální osobní nástroj profesního růstu pedagoga.   Termín konání: 27. 2. 2020, 10:...

Novinky

V letošním roce bude zahájena činnost tří nových metodických kabinetů - kabinetu Prvostupňové vzdělávání, kabinetu Předškolní vzdělávání a kabinetu Přírodovědné vzdělávání. V současné době hledáme členy národních kabinetů z řad učitelů a ředitelů...

Novinky

V současné době hledáme kolegy na pozice Krajský ICT metodik pro Středočeský a Královéhradecký kraj Krajský koordinátor pro Olomoucký kraj Více informací najdete zde. ...

Novinky

Ve dnes 14. a 15. ledna 2020 proběhla jednání Stálé konference ředitelů, a to sekcí MŠ a ZŠ. Na programu jednání sekce MŠ byly např.:• revize kurikula,• další vzdělávání pro ředitele/ředitelky MŠ,• prostupnost mezi jednotlivými druhy škol a návaznost vzdělávacího systému,• centrální matrika a chy...

Novinky

Naše mateřská organizace Národní institut pro další vzdělávání byla k 1. 1. 2020 sloučena s Národním ústavem pro vzdělávání. Vznikla tak nová příspěvková organizace nazvaná Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).  Ke změně došlo na základě Opatření ministra školství, mládeže a t...

Novinky

Dovolujeme si vás pozvat na 5. mezinárodní konferenci k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků Začínající učitel II, která proběhne ve dnech 3. – 4. prosince 2019 v Praze. Podrobný program najdete

Novinky

Národní institut pro další vzdělávání vyhlašuje výběrová řízení na pozice členů krajských a oblastních kabinetů český jazyk a literatura, matematika a její aplikace a informatika a ICT. Hledáme aktivní učitele 1. a 2. stupně ZŠ, učitele středních škol s daným zaměřením a 

Novinky

Dnes probíhá odborný panel na téma Začínající „ne“učitel ve vztahu k novele zákona o pedagogických pracovnících. Přímý přenos můžete od 10.00 do 16.00 sledovat

Novinky

Odborníci z projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) se zúčastní největší konference o technologiích ve vzdělávání v České republice Roadshow pro školy 2019, kterou pořádá firma Microsoft. Konference je určena pro učitele informatiky a probíhá v říjnu ve 13 kra...

Novinky

Dovolujeme si vás pozvat na konferenci určenou pro ředitele a zástupce ředitelů škol a školských zařízení  na téma Komunikace školy s partnerem.   Místa a data konání: Plzeň,  21....

Novinky

Dovolujeme si Vás pozvat na Odborný panel na téma Začínající „ne“učitel ve vztahu k novele zákona o pedagogických pracovnících Termín konání: 17. 10. 2019,  10:00 – 16:00 Místo konání: Konferenční centrum NIDV, Senovážné náměstí 25...

Novinky

Zajímají vás informace týkající se profesního rozvoje ředitelů? Chcete zjistit, jak se dál profesně rozvíjet? Chcete se inspirovat u kolegů? Zajímají vás možnosti další podpory? Přihlaste se na workshop k profesnímu rozvoji pro ředitele a zástupce ředit...

Novinky

Jste začínající učitel a zajímá vás, co je to adaptační období, jaký je jeho významu a jak vám může pomoci uvádějící učitel a vedení školy? Jste učitel s praxí a chcete působit jako uvádějí učitel se všemi důležitými kompetencemi? Máte již zkušenosti s uváděním ...

Novinky

Projekt SYPO ve spolupráci s externí expertní skupinou pro přípravu Strategie 2030+ připravuje další ze série Moderovaných diskuzí. Tentokrát je hlavním tématem Strategie 2030+, konkrétně pak strategická linie 2 (SL2): podpora učitelů, ředitelů a dalších ...

Novinky

Druhé jednání Pléna Stálé konference ředitelů (dále jen SKŘ) proběhlo dne 22. 5. 2019 v krásných prostorách Národního pedagogického muzea J. A. Komenského. Ještě než se účastníci rozešli do zajímavých expozic muzea, proběhlo jednání, které mělo dvě klíčová témata – hlasování o usnesení SKŘ ke Sta...

Novinky

Dovolujeme si vás pozvat na jednání Odborného panelu A - Obsah vzdělávání budoucích učitelů a kvalita absolventů oborů učitelství poskytovaných fakultami připravující učitele. Termín konání: 5. 6. 2019, 10:00 - 16:00Místo konání: Národní insti...

Novinky

Dovolujeme si pozvat ředitele i zástupce ředitelů všech typů a velikostí škol na moderovanou diskuzi. Představíme způsob používání vytvořeného nástroje, který by měl vedení škol sloužit ke zmapování vybraných oblastí vlastního profesního rozvoje.  Moderovaná diskuze se bude kon...

Novinky

Školy, které mají zájem o metodickou podporu nebo informace týkající se využívání digitálních technologií ve výuce nebo při řízení školy, se mohou nově pomocí online formuláře obrátit na krajské ICT metodiky projektu SYPO. Formulář najdou na webových stránkách

Novinky

Metodické kabinety jsou otevřeným společenstvím zaměřeným na systematický a koordinovaný rozvoj předmětových didaktik. Cílem metodických kabinetů je vytvořit prostor pro odborný růst a profesní rozvoj pedagogických pracovníků, prostor pro sdílení a setkávání, včetně systematick...

Novinky

Dne 13. března se na pražském pracovišti NIDV uskutečnilo první kolokvium Národního kabinetu Český jazyk a literatura, který je realizovaný v rámci projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů. Kolokviem vyvrcholila série prvních jednání Národních kabinetů, které budou pi...

Novinky

V rámci projektu SYPO vyhlašujeme výběrové řízení na doplnění členů Sekce základních uměleckých škol nově ustanovené Stálé konference ředitelů. Posláním Stálé konference ředitelů je podpora profesního rozvoje ředitelů a členů vedení škol. Tato Stálá konference je rozdělena do sekcí podle druhů šk...

Novinky

Dovolujeme si vás pozvat na oblastní konference určené pro ředitele a zástupce ředitelů škol a školských zařízení na téma Komunikace školy s partnery. Konferencemi provází Mgr. Jan Kovařík.  Místa a data konání:

Novinky

Dne 6. března se na pražském pracovišti NIDV uskutečnilo první kolokvium Národního kabinetu Informatika a ICT, který je realizovaný v rámci projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů. Kolokvium představuje prostor pro setkávání členů Národního kabinetu, kteří se budou m...

Novinky

Dne 27. 2. 2019 se v prostorách centrálního pracoviště NIDV v Praze uskutečnilo první kolokvium Národního kabinetu Matematika a její aplikace. Kolokvium představuje prostor pro setkávání členů Národního kabinetu, kteří se budou mimo jiné podílet na tvorbě Modelu systému profesní podpory. ...

Novinky

Jednání Odborného panelu A  Obsah vzdělávání budoucích učitelů a kvalita absolventů oborů učitelství poskytovaných fakultami připravující učitele v rámci projektu SYPO, reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_052/0008363 Termín konání

Novinky

Dne 20. 2. 2019 se v sídle Národního institutu pro další vzdělávání (dále jen NIDV) v Praze konalo ustavující jednání Stálé konference ředitelů (dále jen SKŘ). Stálá konference ředitelů byla zřízena v rámci projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (dále jen SYPO). Jej...