Loga ke stažení

Manuál vizuální identity

  SYPO Design manuál

  Varianty loga SYPO pro klíčové aktivity


Logo projektu SYPO

  logo SYPO čb inverzní

  logo SYPO čb

  logo SYPO RGB inverzní

  logo SYPO RGB


Logo projektu SYPO pro klíčové aktivity

  logo SYPO - Metodické kabinety

  logo SYPO - Stálá konference ředitelů

  logo SYPO - Začínající učitel


Logolinky OP VVV

Barevné v češtině:

 logolink OP VVV hor barva cz

 logolink_OP_VVV_ver_barva_cz


Černobílé v češtině:

  logolink_OP_VVV_hor_cb_cz

  logolink_OP_VVV_ver_cb_cz


Barevné v angličtině:

 logolink_OP_VVV_hor_barva_eng

 logolink_OP_VVV_ver_barva_eng


Černobílé v angličtině:

 logolink_OP_VVV_hor_cb_eng

 logolink_OP_VVV_ver_cb_eng


Loga EU zkrácená barevná, černobílá, v češtině i angličtině:

  logo_EU_barva_cz

  logo_EU_barva_eng

  logo_EU_cb_cz

  logo_EU_cb_eng