Nadpis
Kategorie
datum

Dovolujeme si vás pozvat na konferenci určenou pro ředitele a zástupce ředitelů škol a školských zařízení  na téma

Komunikace školy s partnerem.

 

Místa a data konání:

 • Plzeň 21. 10. 2019, více informací a přihlášení zde
 • Ostrava, 23. 10. 2019, více informací a přihlášení zde

Konferencemi provází Mgr. Jan Kovařík. 

Oblastní konference jsou bez poplatku.


Oblastní konference Plzeň, 21. 10. 2019

Místo: Hotel Central, Náměstí Republiky 358/33, Plzeň

Přihlásit se můžete zde.

Program:

 • 8,30 – 9,00          prezence
 • 9,00 – 9,15          zahájení konference, úvodní slovo a představení programu konference
 • 9,15 – 9,45          „Stížnosti a podněty na komunikaci se školou z pohledu ČŠI“  – Ing. Pavel Honzík, ředitel Plzeňského inspektorátu ČŠI
 • 9,45 – 10,00        diskuze
 • 10,00 – 10,20      přestávka
 • 10,20 – 11,00      „Q-sort, nástroj pro komunikaci s rodiči“ – Mgr. Andrea Vedralová 
 • 11,00 – 11,40      „Koučování pracovníků ve školách“ – Mgr. Klára Vondřičková
 • 11,40 – 12,00      diskuze
 • 12,00 – 13,00      oběd
 • 13,00 – 16,45      workshopy
  • „Q-sort, nástroj pro komunikaci s rodiči“ – Mgr. Andrea Vedralová
  • „Mediace konfliktu“ – Mgr. Monika Fojtáchová
  • „Koučování pracovníků ve školách“ – Mgr. Klára Vondřičková
 • 16,45 – 17,00      shrnutí konference a závěrečné slovo

Anotace příspěvků:

„Stížnosti a podněty na komunikaci se školou z pohledu ČŠI“  – Česká školní inspekce se čím dál více zabývá stížnostmi a podněty především ze strany zákonných zástupců dětí a žáků na špatnou komunikaci mezi školou a rodiči. Příspěvek přiblíží toto téma i postupy, jak tomu předcházet.

„Q-sort, nástroj pro komunikaci s rodiči“ – Představení konkrétního nástroje pro komunikaci s rodiči (Q-sort), který pomáhá zmapovat očekávání rodičů od školy a jejich soulad s výchovně-vzdělávacími strategiemi konkrétní školy.

„Koučování pracovníků ve školách“ – Možnosti, jak vést tým pracovníků ve škole pomocí koučování.

Anotace workshopů:

„Q-sort, nástroj pro komunikaci s rodiči“ – Workshop se bude věnovat praktickým postupům, kterými lze posilovat spolupráci školy s rodiči a předcházet případným konfliktům. Účastníci si sami v roli zástupce školy nebo rodiče vyzkouší nástroj pro komunikaci s rodiči (Q-sort), který pomáhá zmapovat očekávání rodičů od školy a jejich soulad s výchovně-vzdělávacími strategiemi konkrétní školy. Mgr. Andrea Vedralová je autorka vzdělávací koncepce Škola Můj Projekt, odbornice na kvalitu ve vzdělávání, mentorka, koučka a metodička s praxí učitelky i ředitelky školy.

 „Mediace konfliktu“ – Prakticky zaměřený workshop představí nejen výhody a nevýhody mediace. Seznámí se základními principy mediačního procesu, mediačními technikami a styly. Mediace bude představena se zaměřením na řešení sporu. Vše doprovodí praktické nácviky v modelových situacích. Mgr. Monika Fojtáchová vystudovala PdF UP v Olomouci. Dále vystudovala speciální pedagogiku se zaměřením na etopedii, výcvik v mediaci, facilitaci, poradenství zaměřeném na řešení, psychoterapii zaměřenou na řešení „Solutions Focus“ a supervizi a koučování zaměřené na řešení. Přes dvacet let pracuje v pomáhajících profesích.

„Koučování pracovníků ve školách“ – Workshop bude zaměřen na možnosti využití koučování při vedení týmu ve škole. Půjde o praktické ukázky technik a využití koučovacích otázek v problémových situacích. Mgr. Klára Vondřičková je projektovou manažerkou pro školy ve společnosti Koučink akademie s.r.o., zároveň působí jako interní doktorandka na katedře primární pedagogiky, je zkušenou koučkou a mentorkou.

Nahoru


Oblastní konference Ostrava, 23. 10. 2019

Místo: Best Western Hotel Vista, Kpt. Vajdy 3046/2, Ostrava

Přihlásit se můžete zde

Program:

 • 8,30 – 9,00         prezence
 • 9,00 – 9,15         zahájení konference, úvodní slovo a představení programu konference
 • 9,15 – 9,45         „Stížnosti a podněty na komunikaci se školou z pohledu ČŠI“ –  PhDr. Hana Slaná, ředitelka Moravskoslezského inspektorátu ČŠI
 • 9,45 – 10,00       diskuze
 • 10,00 – 10,20     přestávka
 • 10,20 – 11,00     „Q-sort, nástroj pro komunikaci s rodiči“ – Mgr. Andrea Vedralová 
 • 11,00 – 11,40     „Koučování pracovníků ve školách“ – Mgr. Jana Kazíková, ACC
 • 11,40 – 12,00     diskuze
 • 12,00 – 13,00     oběd
 • 13,00 – 16,45     workshopy
  • „Q-sort, nástroj pro komunikaci s rodiči“ – Mgr. Andrea Vedralová
  • „Mediace konfliktu“ – Mgr. Monika Fojtáchová
  • „Koučování pracovníků ve školách“ – Mgr. Jana Kazíková, ACC
 • 16,45 – 17,00    shrnutí konference a závěrečné slovo

Anotace příspěvků:

„Stížnosti a podněty na komunikaci se školou z pohledu ČŠI“ – Česká školní inspekce se čím dál více zabývá stížnostmi a podněty především ze strany zákonných zástupců dětí a žáků na špatnou komunikaci mezi školou a rodiči. Příspěvek přiblíží toto téma i postupy, jak tomu předcházet.

„Q-sort, nástroj pro komunikaci s rodiči“ – Představení konkrétního nástroje pro komunikaci s rodiči (Q-sort), který pomáhá zmapovat očekávání rodičů od školy a jejich soulad s výchovně-vzdělávacími strategiemi konkrétní školy.

„Koučování pracovníků ve školách“ – Možnosti, jak vést tým pracovníků ve škole pomocí koučování.

Anotace workshopů:

„Q-sort, nástroj pro komunikaci s rodiči“ – Workshop se bude věnovat praktickým postupům, kterými lze posilovat spolupráci školy s rodiči a předcházet případným konfliktům. Účastníci si sami v roli zástupce školy nebo rodiče vyzkouší nástroj pro komunikaci s rodiči (Q-sort), který pomáhá zmapovat očekávání rodičů od školy a jejich soulad s výchovně-vzdělávacími strategiemi konkrétní školy. Mgr. Andrea Vedralová je autorka vzdělávací koncepce Škola Můj Projekt, odbornice na kvalitu ve vzdělávání, mentorka, koučka a metodička s praxí učitelky i ředitelky školy.

„Mediace konfliktu“  – Prakticky zaměřený workshop představí nejen výhody a nevýhody mediace. Seznámí se základními principy mediačního procesu, mediačními technikami a styly. Mediace bude představena se zaměřením na řešení sporu. Vše doprovodí praktické nácviky v modelových situacích. Mgr. Monika Fojtáchová vystudovala PdF UP v Olomouci. Dále vystudovala speciální pedagogiku se zaměřením na etopedii, výcvik v mediaci, facilitaci, poradenství zaměřeném na řešení, psychoterapii zaměřenou na řešení „Solutions Focus“ a supervizi a koučování zaměřené na řešení. Přes dvacet let pracuje v pomáhajících profesích.

„Koučování pracovníků ve školách“ – Workshop bude zaměřen na možnosti využití koučování při vedení týmu ve škole. Půjde o praktické ukázky technik a využití koučovacích otázek v problémových situacích. Mgr. Jana Kazíková, ACC vystudovala Pdf MUNI. Zkušenosti získala dalšími kurzy v oblasti managementu, RWTC, arteterapie a koučinku. Je pedagožkou, lektorkou, facilitátorkou, koučkou, mentorkou, arteterapeutkou.

Nahoru

Nadpis
Kategorie

Dovolujeme si vás pozvat na konferenci určenou pro ředitele a zástupce ředitelů škol a školských zařízení  na téma

Komunikace školy s partnerem.

 

Místa a data konání:

 • Plzeň 21. 10. 2019, více informací a přihlášení zde
 • Ostrava, 23. 10. 2019, více informací a přihlášení zde

Konferencemi provází Mgr. Jan Kovařík. 

Oblastní konference jsou bez poplatku.


Oblastní konference Plzeň, 21. 10. 2019

Místo: Hotel Central, Náměstí Republiky 358/33, Plzeň

Přihlásit se můžete zde.

Program:

 • 8,30 – 9,00          prezence
 • 9,00 – 9,15          zahájení konference, úvodní slovo a představení programu konference
 • 9,15 – 9,45          „Stížnosti a podněty na komunikaci se školou z pohledu ČŠI“  – Ing. Pavel Honzík, ředitel Plzeňského inspektorátu ČŠI
 • 9,45 – 10,00        diskuze
 • 10,00 – 10,20      přestávka
 • 10,20 – 11,00      „Q-sort, nástroj pro komunikaci s rodiči“ – Mgr. Andrea Vedralová 
 • 11,00 – 11,40      „Koučování pracovníků ve školách“ – Mgr. Klára Vondřičková
 • 11,40 – 12,00      diskuze
 • 12,00 – 13,00      oběd
 • 13,00 – 16,45      workshopy
  • „Q-sort, nástroj pro komunikaci s rodiči“ – Mgr. Andrea Vedralová
  • „Mediace konfliktu“ – Mgr. Monika Fojtáchová
  • „Koučování pracovníků ve školách“ – Mgr. Klára Vondřičková
 • 16,45 – 17,00      shrnutí konference a závěrečné slovo

Anotace příspěvků:

„Stížnosti a podněty na komunikaci se školou z pohledu ČŠI“  – Česká školní inspekce se čím dál více zabývá stížnostmi a podněty především ze strany zákonných zástupců dětí a žáků na špatnou komunikaci mezi školou a rodiči. Příspěvek přiblíží toto téma i postupy, jak tomu předcházet.

„Q-sort, nástroj pro komunikaci s rodiči“ – Představení konkrétního nástroje pro komunikaci s rodiči (Q-sort), který pomáhá zmapovat očekávání rodičů od školy a jejich soulad s výchovně-vzdělávacími strategiemi konkrétní školy.

„Koučování pracovníků ve školách“ – Možnosti, jak vést tým pracovníků ve škole pomocí koučování.

Anotace workshopů:

„Q-sort, nástroj pro komunikaci s rodiči“ – Workshop se bude věnovat praktickým postupům, kterými lze posilovat spolupráci školy s rodiči a předcházet případným konfliktům. Účastníci si sami v roli zástupce školy nebo rodiče vyzkouší nástroj pro komunikaci s rodiči (Q-sort), který pomáhá zmapovat očekávání rodičů od školy a jejich soulad s výchovně-vzdělávacími strategiemi konkrétní školy. Mgr. Andrea Vedralová je autorka vzdělávací koncepce Škola Můj Projekt, odbornice na kvalitu ve vzdělávání, mentorka, koučka a metodička s praxí učitelky i ředitelky školy.

 „Mediace konfliktu“ – Prakticky zaměřený workshop představí nejen výhody a nevýhody mediace. Seznámí se základními principy mediačního procesu, mediačními technikami a styly. Mediace bude představena se zaměřením na řešení sporu. Vše doprovodí praktické nácviky v modelových situacích. Mgr. Monika Fojtáchová vystudovala PdF UP v Olomouci. Dále vystudovala speciální pedagogiku se zaměřením na etopedii, výcvik v mediaci, facilitaci, poradenství zaměřeném na řešení, psychoterapii zaměřenou na řešení „Solutions Focus“ a supervizi a koučování zaměřené na řešení. Přes dvacet let pracuje v pomáhajících profesích.

„Koučování pracovníků ve školách“ – Workshop bude zaměřen na možnosti využití koučování při vedení týmu ve škole. Půjde o praktické ukázky technik a využití koučovacích otázek v problémových situacích. Mgr. Klára Vondřičková je projektovou manažerkou pro školy ve společnosti Koučink akademie s.r.o., zároveň působí jako interní doktorandka na katedře primární pedagogiky, je zkušenou koučkou a mentorkou.

Nahoru


Oblastní konference Ostrava, 23. 10. 2019

Místo: Best Western Hotel Vista, Kpt. Vajdy 3046/2, Ostrava

Přihlásit se můžete zde

Program:

 • 8,30 – 9,00         prezence
 • 9,00 – 9,15         zahájení konference, úvodní slovo a představení programu konference
 • 9,15 – 9,45         „Stížnosti a podněty na komunikaci se školou z pohledu ČŠI“ –  PhDr. Hana Slaná, ředitelka Moravskoslezského inspektorátu ČŠI
 • 9,45 – 10,00       diskuze
 • 10,00 – 10,20     přestávka
 • 10,20 – 11,00     „Q-sort, nástroj pro komunikaci s rodiči“ – Mgr. Andrea Vedralová 
 • 11,00 – 11,40     „Koučování pracovníků ve školách“ – Mgr. Jana Kazíková, ACC
 • 11,40 – 12,00     diskuze
 • 12,00 – 13,00     oběd
 • 13,00 – 16,45     workshopy
  • „Q-sort, nástroj pro komunikaci s rodiči“ – Mgr. Andrea Vedralová
  • „Mediace konfliktu“ – Mgr. Monika Fojtáchová
  • „Koučování pracovníků ve školách“ – Mgr. Jana Kazíková, ACC
 • 16,45 – 17,00    shrnutí konference a závěrečné slovo

Anotace příspěvků:

„Stížnosti a podněty na komunikaci se školou z pohledu ČŠI“ – Česká školní inspekce se čím dál více zabývá stížnostmi a podněty především ze strany zákonných zástupců dětí a žáků na špatnou komunikaci mezi školou a rodiči. Příspěvek přiblíží toto téma i postupy, jak tomu předcházet.

„Q-sort, nástroj pro komunikaci s rodiči“ – Představení konkrétního nástroje pro komunikaci s rodiči (Q-sort), který pomáhá zmapovat očekávání rodičů od školy a jejich soulad s výchovně-vzdělávacími strategiemi konkrétní školy.

„Koučování pracovníků ve školách“ – Možnosti, jak vést tým pracovníků ve škole pomocí koučování.

Anotace workshopů:

„Q-sort, nástroj pro komunikaci s rodiči“ – Workshop se bude věnovat praktickým postupům, kterými lze posilovat spolupráci školy s rodiči a předcházet případným konfliktům. Účastníci si sami v roli zástupce školy nebo rodiče vyzkouší nástroj pro komunikaci s rodiči (Q-sort), který pomáhá zmapovat očekávání rodičů od školy a jejich soulad s výchovně-vzdělávacími strategiemi konkrétní školy. Mgr. Andrea Vedralová je autorka vzdělávací koncepce Škola Můj Projekt, odbornice na kvalitu ve vzdělávání, mentorka, koučka a metodička s praxí učitelky i ředitelky školy.

„Mediace konfliktu“  – Prakticky zaměřený workshop představí nejen výhody a nevýhody mediace. Seznámí se základními principy mediačního procesu, mediačními technikami a styly. Mediace bude představena se zaměřením na řešení sporu. Vše doprovodí praktické nácviky v modelových situacích. Mgr. Monika Fojtáchová vystudovala PdF UP v Olomouci. Dále vystudovala speciální pedagogiku se zaměřením na etopedii, výcvik v mediaci, facilitaci, poradenství zaměřeném na řešení, psychoterapii zaměřenou na řešení „Solutions Focus“ a supervizi a koučování zaměřené na řešení. Přes dvacet let pracuje v pomáhajících profesích.

„Koučování pracovníků ve školách“ – Workshop bude zaměřen na možnosti využití koučování při vedení týmu ve škole. Půjde o praktické ukázky technik a využití koučovacích otázek v problémových situacích. Mgr. Jana Kazíková, ACC vystudovala Pdf MUNI. Zkušenosti získala dalšími kurzy v oblasti managementu, RWTC, arteterapie a koučinku. Je pedagožkou, lektorkou, facilitátorkou, koučkou, mentorkou, arteterapeutkou.

Nahoru

datum

Dovolujeme si Vás pozvat na Odborný panel na téma Začínající „ne“učitel ve vztahu k novele zákona o pedagogických pracovnících

Termín konání: 17. 10. 2019,  10:00 – 16:00

Místo konání: Konferenční centrum NIDV, Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1

Cíle:

 • Analyzovat roli začínajícího „ne“učitele.
 • Pojmenovat záměry, pozitiva a negativa ve vazbě na začínající „ne“učitele.
 • Analyzovat dopad zavádění začínajících „ne“učitelů do škol.
 • Nabídnout postupy a opatření ke zmírnění dopadů zavádění „ne“učitelů do škol

Vaši účast, prosím, potvrďte do 9. 10. 2019 na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , kapacita sálu je omezena.

Nadpis
Kategorie

Dovolujeme si Vás pozvat na Odborný panel na téma Začínající „ne“učitel ve vztahu k novele zákona o pedagogických pracovnících

Termín konání: 17. 10. 2019,  10:00 – 16:00

Místo konání: Konferenční centrum NIDV, Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1

Cíle:

 • Analyzovat roli začínajícího „ne“učitele.
 • Pojmenovat záměry, pozitiva a negativa ve vazbě na začínající „ne“učitele.
 • Analyzovat dopad zavádění začínajících „ne“učitelů do škol.
 • Nabídnout postupy a opatření ke zmírnění dopadů zavádění „ne“učitelů do škol

Vaši účast, prosím, potvrďte do 9. 10. 2019 na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , kapacita sálu je omezena.

datum
 • Zajímají vás informace týkající se profesního rozvoje ředitelů?
 • Chcete zjistit, jak se dál profesně rozvíjet?
 • Chcete se inspirovat u kolegů?
 • Zajímají vás možnosti další podpory?

Přihlaste se na workshop k profesnímu rozvoji pro ředitele a zástupce ředitelů, případně vedoucí učitelky v mateřských školách. Workshopy budou probíhat na podzim 2019 na krajských pracovištích NIDV, přihlásit se můžete zde.

Během workshopu budete pracovat s nástrojem „pracovní sešit ředitele školy“. Pod vedením konzultanta si určíte priority svého profesního rozvoje, případně se rozhodnete o dalších možnostech podpory.

Účast na workshopu vám v budoucnu umožní využívat další způsoby podpory managementu škol, jako jsou skupinové konzultace, individuální konzultace a benchlearning. Workshop je vstupní branou pro další formy podpory poskytované vedení škol projektem SYPO.

Co je pracovní sešit pro ředitele?

Pracovní sešit pro ředitele školy je nástroj, který nabízí vedení školy možnost vlastní reflexe v oblasti vedení pedagogického procesu a oblasti vedení lidí.

Pracovní sešit vám může pomoci:

 • při nastavení vlastních cílů. "Kde jsem a kam chci jít.";
 • při volbě nástrojů pro plánování cesty k případnému zlepšení.

 Vyplněný sešit slouží zároveň jako vhodný nástroj pro vlastní kontrolu ředitele, reflexi a další seberozvoj.

Termíny konání workshopů k profesnímu rozvoji 

 • 7. 10. 2019 NIDV Ústí nad Labem
 • 8. 10. 2019 NIDV České Budějovice
 • 9. 10. 2019 NIDV Liberec
 • 14. 10. 2019 NIDV Plzeň
 • 14. 10. 2019 NIDV Karlovy Vary
 • 14. 10. 2019 NIDV Jihlava
 • 16. 10. 2019 NIDV Olomouc
 • 16. 10. 2019 NIDV Zlín
 • 16. 10. 2019 NIDV Brno
 • 18. 10. 2019 NIDV Hradec Králové
 • 18. 10. 2019 NIDV Ostrava
 • 23. 10. 2019 NIDV Pardubice
 • 24. 10. 2019 NIDV Praha a Střední Čechy
 • 8. 11. 2019 NIDV Praha a Střední Čechy